Przeglądy i termowizja

cat6

Przeglądy i termowizja

Oferujemy przeglądy bieżące, okresowe, termowizję oraz konserwację wyłączników, rozdzielnic i instalacji elektrycznych.

Przegląd wyłączników obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie głównego mechanizmu otwierania i zamykania;
 • usuwanie zanieczyszczeń i smarowanie;
 • sprawdzenie stanu komór łukowych;
 • pomiar rezystancji przejścia styków głównych;
 • elektryczne i mechaniczne testy działania.

Przegląd rozdzielnic obejmuje m.in.:

 • czyszczenie i odkurzanie;
 • sprawdzenie poprawności połączeń śrubowych;
 • pomiary rezystancji izolacji;
 • testy poprawności działania układów automatyki i sygnalizacji;
 • sprawdzenie kompletności i poprawności działania blokad;

Przegląd instalacji obejmuje m.in.:

 • oględziny;
 • pomiary skuteczności przeciwporażeniowej;
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych;
 • próby eksploatacyjne.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń
Kontakt