Przeglądy i termowizja

cat6

Przeglądy rozdzielnic nn i SN

Oferujemy przeglądy bieżące, okresowe, termowizję oraz konserwację rozdzielnic nn oraz SN.

Przegląd rozdzielnic obejmuje m.in.:

  • czyszczenie i odkurzanie;
  • sprawdzenie poprawności połączeń śrubowych;
  • pomiary rezystancji izolacji;
  • testy poprawności działania układów automatyki i sygnalizacji;
  • sprawdzenie kompletności i poprawności działania blokad;

Przegląd instalacji obejmuje m.in.:

  • oględziny;
  • pomiary skuteczności przeciwporażeniowej;
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych;
  • próby eksploatacyjne.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń
Kontakt