Przeglądy wyłączników SN

IMG-20230507-WA0002

PRZEGLĄDY WYŁĄCZNIKÓW SN

Oferujemy kompleksowe przeglądy wyłączników SN, próżniowych i gazowych, wszystkich producentów. Wyłączniki pełnią istotną funkcję w układzie dystrybucji energii elektrycznej. Zapewniają ochronę zarówno instalacji przed skutkami awarii oraz zwarć, jak również osób przebywających w jej pobliżu. Czasookres przeglądów jaki i zakres prac serwisowych danego wyłącznika określa ich producent. Jednak, mając na uwadze wieloletnie doświadczenie, zalecamy przeprowadzać przeglądy raz w roku – szczególnie jeśli urządzenia pracują w trudnych warunkach (wysokie zapylenie, kwaśne środowisko, wibracje itp.).

Podczas przeglądu wyłączników SN przeprowadzamy kontrole połączeń śrubowych, powierzchni izolacyjnych, czyścimy i smarujemy napędy zgodnie z DTR producenta, sprawdzamy stan mechaniczny i elektryczny wyłącznika oraz jego akcesoriów. Zakres przeglądu obejmuje również wszystkie, wymagane przez Normę, pomiary:

  • badanie komór próżniowych (Vidar),
  • pomiar czasów własnych i niejednoczesności styków głównych,
  • pomiar rezystancji izolacji urządzenia,
  • pomiar rezystancji styków głównych,
  • pomiar prądów wyzwalaczy.

Po przeglądzie sporządzamy raport z wykonanych prac uwzględniający czynności serwisowe, pomiary oraz zalecenia do dalszej eksploatacji wyłącznika.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń
Kontakt