Stora Enso – Papiernia Ostrołęka – Dostawa i montaż rozdzielnicy nn – instalacja redukcji SO2

2022-03-31 Elektro

Na zlecenie firmy ABB dostarczyliśmy rozdzielnicę nn zasilającą instalację redukcji SO2 kotła sodowego oraz instalację zbierania i spalania CNCG w papierni Stora Enso w Ostrołęce.

Zakres prac to m.in.

  • prefabrykacja rozdzielnicy nn wyposażonej w falowniki ACS880 oraz uniwersalne sterowniki UMC100.3,
  • rozładunek, transport do miejsca montażu i montaż rozdzielnicy,
  • dostawa i montaż ramy posadowczej,
  • pomiary odbiorcze i podanie napięcia.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń
Kontakt