Stora Enso – Papiernia Ostrołęka – Remont zasilania rozdzielnicy 0,4kV

2019-06-13 Elektro

W papierni Stora Enso przeprowadziliśmy remont zasilania rozdzielnicy 0,4kV. W zakres prac wchodziła zmiana dotychczasowej trasy kabla, dobudowa koryt kablowych, dostawa i ułożenie kabla 5 x 4 x 240mm2, podłączenie do rozdzielnicy oraz niezbędne pomiary.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń
Kontakt