Zmiana danych rejestrowych spółki Elektro-Piodar

2022-04-15 Elektro

Zmiana danych rejestrowych spółki Elektro-Piodar

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 07 marca 2022 r. Elektro-Piodar Sp. z o.o Sp. k. zmienia dane w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie:

1. nazwy z dotychczasowej: Elektro-Piodar Sp. z o.o Sp.k. na ELEKTRO–PIODAR ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

2. numeru KRS z dotychczasowego: 0000778236 na 0000943083,

3. adresu siedziby z dotychczasowego: ul. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław na ul. Usługowa 3, 55-114 Szewce.

Numery NIP, REGON, telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń
Kontakt